Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)
நோய்ப் புலனாய்வு போக்குகள்
பங்கீடுகளின் அடிப்படையிலான வாராந்த பிரச்சினைகள்
(ஆதாரம் H399) -
மாதம் வார இறுதி வாரம் பிரச்சினை
0
ஜனவரி 06.01.2017 1 2774
ஜனவரி 13.01.2017 2 2594
ஜனவரி 20.01.2017 3 2925
ஜனவரி 27.01.2017 4 2634
பெப்ரவரி 03.02.2017 5 2417
பெப்ரவரி 10.02.2017 6 2125
பெப்ரவரி 17.02.2017 7 2350
பெப்ரவரி 24.02.2017 8 1832
மார்ச் 03.03.2017 9 2396
மார்ச் 10.03.2017 10 2695
மார்ச் 17.03.2017 11 2583
மார்ச் 24.03.2017 12 2971
மார்ச் 31.03.2017 13 2895
ஏப்ரல் 07.04.2017 14 2957
ஏப்ரல் 14.04.2017 15 1991
ஏப்ரல் 21.04.2017 16 3992
ஏப்ரல் 28.04.2017 17 3570
மே 05.05.2017 18 3808
மே 12.05.2017 19 3230
மே 19.05.2017 20 4662
மே 26.05.2017 21 4236
ஜூன் 02.06.2017 22 4192
ஜூன் 09.06.2017 23 4438
ஜூன் 16.06.2017 24 4709
ஜூன் 23.06.2017 25 6292
ஜூன் 30.06.2017 26 5688
ஜூலை 07.07.2017 27 10064
ஜூலை 14.07.2017 28 10213
ஜூலை 21.07.2017 29 10699
ஜூலை 28.07.2017 30 10145
ஆகஸ்ட் 04.08.2017 31 7926
ஆகஸ்ட் 11.08.2017 32 5930
ஆகஸ்ட் 18.08.2017 33 5042
ஆகஸ்ட் 25.08.2017 34 3372
செப்டம்பர் 01.09.2017 35 2496
செப்டம்பர் 08.09.2018 36 2057
செப்டம்பர் 15.09.2017 37 1875
செப்டம்பர் 22.09.2017 38 1588
செப்டம்பர் 29.09.2017 39 1498
அக்டோபர் 06.10.2017 40 1422
அக்டோபர் 13.10.2017 41 1656
அக்டோபர் 20.10.2017 42 1478
அக்டோபர் 27.10.2017 43 1777
நவம்பர் 03.11.2017 44 1775
நவம்பர் 10.11.2017 45 2106


© 2011 தோற்று நோய் விஞ்ஞான பகுதி - முழுப் பதிப்புரிமையுடையது
நிபந்தனைகள்
மேற்பார்வையின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டது