Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)
நோய்ப் புலனாய்வு போக்குகள்
பங்கீடுகளின் அடிப்படையிலான வாராந்த பிரச்சினைகள்
(ஆதாரம் H399) -
மாதம் வார இறுதி வாரம் பிரச்சினை
ஜனவரி 03.01.2020 1 15
ஜனவரி 10.01.2020 2 3243
ஜனவரி 17.01.2020 3 3237
ஜனவரி 24.01.2020 4 2965
ஜனவரி 31.01.2020 5 2148
பெப்ரவரி 07.02.2020 6 1779
பெப்ரவரி 14.02.2020 7 1472
பெப்ரவரி 21.02.2020 8 1084
பெப்ரவரி 28.02.2020 9 1033
மார்ச் 06.03.2020 10 699
மார்ச் 13.03.2020 11 539
மார்ச் 20.03.2020 12 299
மார்ச் 27.03.2020 13 146
ஏப்ரல் 03.04.2020 14 147
ஏப்ரல் 10.04.2020 15 97
ஏப்ரல் 17.04.2020 16 121
ஏப்ரல் 24.04.2020 17 146
மே 01.05.2020 18 173
மே 08.05.2020 19 205
மே 15.05.2020 20 285
மே 22.05.2020 21 426
மே 29.05.2020 22 459
ஜூன் 05.06.2020 23 455
ஜூன் 12.06.2020 24 532
ஜூன் 19.06.2020 25 653
ஜூன் 26.06.2020 26 611
ஜூலை 03.07.2020 27 550
ஜூலை 10.07.2020 28 467
ஜூலை 17.07.2020 29 509
ஜூலை 24.07.2020 30 330
ஜூலை 31.07.2020 31 423
ஆகஸ்ட் 07.08.2020 32 340
ஆகஸ்ட் 14.08.2020 33 407
ஆகஸ்ட் 21.08.2020 34 374
ஆகஸ்ட் 28.08.2020 35 359
செப்டம்பர் 04.09.2020 36 274
செப்டம்பர் 11.09.2020 37 292
செப்டம்பர் 18.09.2020 38 208


© 2011 தோற்று நோய் விஞ்ஞான பகுதி - முழுப் பதிப்புரிமையுடையது
நிபந்தனைகள்
மேற்பார்வையின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டது